Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Xogando coa auga e co vento

Esta actividade nace para dar cabida a un conxunto de proxectos que se veñen desenvolvendo en diferentes puntos da nosa xeografía coa finalidade de acercar aos escolares galegos a un medio tan importante para a nosa Comunidade Autónoma como é a AUGA de mar e ríos...

O denominador común destes proxectos será o emprego da auga como instrumento de xogo para traballar cos rapaces e rapazas contidos transversais a diferentes áreas. A vela e o remo ampliarán a súa área de influencia e valorarase a incorporación de novos proxectos e modalidades.

Máis información:

Xogando co vento

Coñece a navegación a vela e motor

Coñece a vela como deporte

O mar na escola

Coñeces o remo?

Coñece a modalidade de remo en banco fixo.

Coñece o remo como deporte

Imos ao mar, imos xogar

Surfar co Son do mar

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 99 63 63

Galicia