Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Novas

26/12/2023

Bono Deporte

Para solicitar o Bono Deporte as familias de deportistas inscritos en Xogade deberán introducir o Identificador Xogade. Este dato deberán pedirllo á entidade coa que practica deporte (federado ou non) cada menor, ben sexa un club, unha escola deportiva municipal ou o seu centro educativo. As entidades poden imprimir os carnés de Xogade ou consultar os Identificadores no menú Participantes, tanto en Actividade Deportiva Escolar como en Actividade Deportiva Federada.

 
Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 99 63 63

Galicia