Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Novas

19/10/2023

Alertas meteorolóxicas

Alertas meteorolóxicas

 

Alerta vermella

Alerta laranxa

O noso protocolo indica que con alerta vermella se suspende a actividade de Xogade (incluíndo actividade 6-16) e a actividade propia (CGTD, Monterrei), e se recomenda a suspensión da actividade ás federacións feportivas.

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 99 63 63

Galicia