Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Seguro federado 6-16

Para as actividades levadas a cabo polas diferentes federacións deportivas galegas, a Secretaría Xeral para o Deporte facilita un seguro deportivo para todos os deportistas federados de 6 a 16 anos, independentemente da súa modalidade deportiva.

Esta é unha medida fundamental para apoiar, sólida e eficazmente, o deporte de base, dentro do compromiso da Xunta de Galicia coa promoción da actividade físico deportiva e os hábitos saudables.

A inscrición dos deportistas deberá será realizada pola federación a través da aplicación informática www.deporteescolargalego.com no momento de tramitar a licenza dos deportistas.

O deportista inscrito na actividade deportiva de Xogade que ademais teña licenza deportiva dunha federación adherida a esta póliza, deberá estar inscrito tamén na actividade federada. A temporalidade da cobertura é diferente aínda que compartan o mesmo número de póliza.

PROTOCOLO DO SEGURO DEPORTIVO 6-16

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia