Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Enderezos

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE
Rúa Madrid 2-4, 2º andar.
15781-Santiago de Compostela
Teléfono: 881 99 63 42
Fax: 881 99 63 46

Xefa de Servizo de Deporte en Idade Escolar
Belia Méndez Rial

Coordinadores de deporte escolar

Sabela García Turnes                    Santiago Ferrer Alonso

881 99 63 63                                  881 99 63 34

deporte.escolar@xunta.gal

SERVIZO DE DEPORTE A CORUÑA

Complexo Deportivo Elviña
Praza Agustín Díaz, 1
15008-A Coruña
Teléfono: 881 960 767
Fax: 881 960 774

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
Roberto García Fernández

Coordinador de deporte escolar
Baldomero Castiñeira Fandiño

881 960 767

E-mail: deportes.coruna@xunta.gal

Contacto das Agrupacións Deportivas Escolares da provincia da CoruñaSERVIZO DE DEPORTE LUGO
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia
Ronda da Muralla, 70-1º
27071-Lugo
Teléfono: 982 294 560 - 982 294 567 - 982 294 568
Fax: 982 294 565
E-mail: deportes.lugo@xunta.gal

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
Manuel Otero Méndez


Coordinador de deporte escolar
Carlos Lorenzo López
650 877 394
E-mail: deporte.escolar.lugo@gmail.com

Contacto das Agrupacións Deportivas Escolares da provincia de Lugo

SERVIZO DEPORTE OURENSE
Casa de Chocolate
Avda. Habana, 79-4º
32004-Ourense
Teléfono: 988 386 045
Fax:  988 386 051
E-mail: deportes.ourense@xunta.gal

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
Manuel Pérez González

Coordinador de deporte escolar
Carlos Bericat Fernández
988 38 60 47
E-mail: carlos.bericat.fernandez@xunta.gal

Contacto das Agrupacións Deportivas Escolares da provincia de Ourense

SERVIZO DEPORTE PONTEVEDRA
R/Fernández Ladreda, nº 43-6º andar
36003-Pontevedra
Teléfono: 886 206 527
Fax: 986 805 548
E-mail: deportes.pontevedra@xunta.gal

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
Daniel Benavides Alonso


CASA DO DEPORTE VIGO
Fotógrafo Luis Ksado, 17
36209-Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 886 218 285
Fax: 886 218 288
E-mail: deportes.vigo@xunta.es

Coordinador de deporte escolar en Vigo
José Manuel Freire Piñeiro    886 218 285   jose.manuel.freire.pineiro@xunta.gal

Coordinador de deporte escolar en Pontevedra

Santiago Ferrer Alonso   886 206 529     santiago.ferrer.alonso@xunta.gal

Contacto das Agrupacións Deportivas Escolares da provincia de Pontevedra

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 99 63 63

Galicia