Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Campionatos galegos Xogade

Campionato Galego de Campo a Través - domingo 20 de febreiro de 2022 en Lourenzá (Lugo)

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia