Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Xogando co Mar

Esta actividade nace para dar cabida a un conxunto de proxectos que se veñen desenvolvendo en diferentes puntos da nosa xeografía coa finalidade de acercar aos escolares galegos a un medio tan importante para a nosa Comunidade Autónoma como é o MAR.

O denominador común destes proxectos será o emprego do mar como instrumento de xogo para traballar cos rapaces e rapazas contidos transversais a diferentes áreas. Á vela incorpóranselle este ano como proxectos piloto o surf e o remo.

Máis información:

Xogando co vento

Coñece a navegación a vela e motor

Coñece a vela como deporte

O mar na escola

Coñeces o remo?

Coñece a modalidade de remo en banco fixo.

Coñece o remo como deporte

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Galicia