Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Actividade deportiva escolar

 

A Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral para o Deporte puxo en marcha no curso 2009-2010 os Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar, co programa XOGADE. Apostando por un modelo deportivo competitivo aberto á participación, tal e como queda reflectido na Carta Europea do deporte, promovendo a saúde, a condición física e o benestar, buscando que todos os escolares teñan acceso a práctica de actividades lúdicas e deportivas, sen existir ningún tipo de discriminación.

Na actividade deportiva conviven 14 modalidades diferentes, divididas en "Actividade deportiva escolar" e "Actividade deportiva federada" con actividade de carácter local, provincial e autonómico na maioría dos casos.

Cada modalidade deportiva posúe a súa propia normativa específica, aínda que con carácter xeral pódese establecer o seguinte:

Está organizada por

A Secretaría Xeral para o Deporte, a través dos servizos de deporte de cada provincia e das agrupacións deportivas de zona, coa colaboración das federacións galegas implicadas.

Poderán tamén participar na organización de determinadas fases ou probas diversas asociacións, se fose necesario polo número de inscricións ou por operatividade, nas diferentes modalidades deportivas que se considere necesario.

 

Vai dirixida a

 Os centros de ensino, ANPA, clubs, escolas deportivas municipais, agrupacións deportivas, asociacións etc. da Comunidade Autónoma de Galicia que o desexen.

 

A Inscrición

Realizarase a través da aplicación informática www.deporteescolargalego.com, que se atopa vinculada a esta páxina web e á páxina: deporte.xunta.gal 

A ficha de deportista escolardo curso escolar 2018 - 2019

O carné de deportista será de carácter opcional nas fases previas (sempre que se substitúa polo DNI ou outra identificación de carácter oficial con foto) pero obrigatorio nas fases provinciais e autonómicas. As categorías:

1. Benxamín:   2010-2009

2. Alevín:         2008-2007

3. Infantil:        2006-2005

4. Cadete:       2004-2003

Nas idades destas categorías existen modificacións dependendo da modalidade deportiva, polo que será necesario a súa consulta na regulación específica de cada modalidade.

As modalidades da "Actividade deportiva escolar" do curso escolar 2018-2019 son as seguintes:


  1. Atletismo en pista

  2. Bádminton

  3. Baloncesto

  4. Balonmán

  5. Campo a través

  6. Duatlón

  7. Fútbol sala

  8. Natación

 9. Orientación

10. Tenis de mesa

11.Voleibol

12. Xadrez

13. Xogando co atletismo

14. Multixogo 6 a 8

 

As normativas

Os regulamentos de xogo, sancións, recursos etc, serán os que figuran nas bases xerais e normas técnicas de cada deporte. Así mesmo, todos os aspectos non recollidos nestas normas regularanse pola normativa das respectivas federacións galegas e os comités provinciais organizadores.

A maiores, serán publicadas as normativas específicas para cada unha das actividades nas modalidades que se rexan por sistema de competición ou ben por encontros lúdicos. Non serán necesarias para aqueles onde se xogue por sistema de liga.

PROVINCIA DA CORUÑA

Normativa específica de bádminton

Normativa específica de fútbol sala

Normativa específica de campo a través

Normativa específica de baloncesto

Normativa específica de tenis de mesa

Normativa específica de dúatlon

Normativa específica de xadrez

Normativa específica de voleibol

Normativa específica de orientación

Normativa específica de patinaxe artística

Normativa específica de atletismo en pista

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia