Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

CPI Antonio Failde

Nacional 525, km 9 aprox. - (Cambeo)
Tlf.: 988202017
- Deportes XOGADE: orientación e fútbol sala

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia