Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Pablo VI e Polideportivo Municipal A Rúa

Avda. Pablo VI, nº6 - A Rúa (Ourense)
TLF.: 988310050
- Deportes XOGADE: balonmán, fútbol sala, baloncesto, xogando ó atletismo e voleibol

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia