Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Complexo Deportivo de Frigsa

Pavillón Casa do Deporte
Monte Faro, s/n
Tlf.: 982 297 423

 


Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Galicia