Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Pistas de Atletismo - Gregorio Pérez Rivera

As Pedreiras
Tlf.: 982 297 423
- Pistas atletismo de 400 mtrs. con 8 rúas
- Catro torres de iluminación artificial

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia