Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Polideportivo Municipal O Pombal

Barrio da Cheda, s/n
Tlf.: 982 297 423
2 pistas polideportivas independentes
- Pista polideportiva 23x42
- Pista polideportiva 31x17

 


Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia