Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Polideportivo Municipal de A Piringalla

C/ Angelo Colocci, s/n
Tlf.: 982 297 423
Pista polideportiva de 23m. X 42 m.
- Pista acondicionada para a práctica de "hockey línea"
- Gradas capacidade para 100 persoas

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia