Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Pavillón Municipal dos Deportes

Rúa Santiago, s/n
Tlf.: 982 223 930
Pista polideportiva de 25m. X 42 m.
- Capacidade 3.500 persoas
- Cafetería
- Gradas abatibles

 


Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia