Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Pavillón Municipal de Castro Riberas de Lea

Carretera do Mercado, s/n
Castro (Lugo) - 27260

 
Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia