Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

Pavillón Municipal de El Temple

C/ Eduardo Pondal, nº4
15679 - Temple (Cambre)

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Galicia