Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Instalacións

CEIP Bibei

C/ Nicolás Tenorio, s/n
Tlf.: 988340023
- Deportes XOGADE: xogando ó atletismo e fútbol sala

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia