Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Promoción da igualdade a través do deporte

Nesta campaña tratarase  de fomentar o deporte feminino a través de modelos xa recoñecidos, presentando as dificultades da alta competición desde a perspectiva da muller.

Constará dunha campaña divulgativa (escrita e audiovisual) e dunhas charlas en centros escolares nas que deportistas de alto nivel recoñecido en Galicia analizarán a súa experiencia e as súas dificultades na súa vida deportiva.

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Galicia