Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Seguro federado 6-16

Para as actividades levadas a cabo polas diferentes federacións deportivas galegas, a Secretaría Xeral para o Deporte facilita un seguro deportivo para todos os deportistas federados de 6 a 16 anos, independentemente da súa modalidade deportiva.

Esta é unha medida fundamental para apoiar, sólida e eficazmente, o deporte de base, dentro do compromiso da Xunta de Galicia coa promoción da actividade físico deportiva e os hábitos saudables.

A inscrición dos deportistas deberá será realizada pola federación a través da aplicación informática www.deporteescolargalego.com no momento de tramitar a licenza dos deportistas.

A temporalidade da cobertura é diferente aínda que compartan o mesmo número de póliza e estará sempre asociada á vixencia da licenza federativa.

É fundamental que tanto os técnicos como as familias coñezan o protocolo do seguro de Xogade. 

Teñen na traseira do carné de Xogade unha versión resumida coa información indispensable.

Na lapela INICIO teñen o protocolo do seguro e a Normativa Xeral coas federacións adheridas.

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 99 63 63

Galicia