Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Enderezos

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE
Rúa Madrid 2-4, 2º andar.
15781-Santiago de Compostela
Teléfono: 881 99 63 42
Fax: 881 99 63 46

Xefe de Servizo de Deporte en Idade Escolar
Francisco Javier González García

Coordinadora de deporte escolar

Sabela García Turnes

881 99 63 63

SERVIZO DE DEPORTE A CORUÑA
Complexo Deportivo Elviña
Praza Agustín Díaz, 1
15008-A Coruña
Teléfono: 881 960 767
Fax: 881 960 774

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
Roberto García Fernández

Coordinador de deporte escolar
Baldomero Castiñeira Fandiño

881 960 767

E-mail: deportes.coruna@xunta.gal

SERVIZO DE DEPORTE LUGO
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia
Ronda da Muralla, 70-1º
27071-Lugo
Teléfono: 982 294 560 - 982 294 567 - 982 294 568
Fax: 982 294 565
E-mail: deportes.lugo@xunta.gal

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
Manuel Otero Méndez


Coordinador de deporte escolar
Carlos Lorenzo López
650 877 394
E-mail: deporte.escolar.lugo@gmail.com

SERVIZO DEPORTE OURENSE
Casa de Chocolate
Avda. Habana, 79-4º
32004-Ourense
Teléfono: 988 386 050
Fax:  988 386 051
E-mail: deportes.ourense@xunta.gal

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
José Mario Guede Fernández

Coordinador de deporte escolar
Manuel Pérez Gonzalez
629 725 216
E-mail: manu.perez.gonzalez@xunta.gal

SERVIZO DEPORTE PONTEVEDRA
R/Fernández Ladreda, nº 43-6º andar
36003-Pontevedra
Teléfono: 886 206 527
Fax: 986 805 548
E-mail: deportes.pontevedra@xunta.gal

Xefe de Servizo Provincial de Deportes
Daniel Benavides Alonso

CASA DO DEPORTE VIGO
Fotógrafo Luis Ksado, 17
36209-Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 886 218 285
Fax: 886 218 288
E-mail: deportes.vigo@xunta.es

Coordinador de deporte escolar
Guillermo Reinaldo Barcia
660 625 290
E-mail: coordinadordeporescolar.po@gmail.com

 

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia