Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Campionatos galegos Xogade

CAMPIONATOS GALEGOS ACTIVIDADE DEPORTIVA ESCOLAR CURSO 2017-2018

MODALIDADE

SEDE

DATA

CAMPO A TRAVÉS

         

A Pobra do Caramiñal

(A Coruña)

Normativa

Plano circuito

Resultados

17/02/2018

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia