Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Actividades de tempada

A Secretaría Xeral para o Deporte inclúe neste programa o apoio a aquelas actividades de curta duración.

Aportaráselles o seguro gratuíto 6-16, para que os escolares participen nas propostas deportivas da súa zona.

Nada e corre dependerá totalmente da Federación Galega de Tríatlon. Consistirá en nado en piscina e carreira.

Correndo por Galicia busca apoiar ás carreiras populares de gran tradición en Galicia e aquelas iniciativas de nova creación que fomentan o traballo de cooperación entre concellos.

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Galicia