Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Actividades formativas

Proporanse actividades de formación (cursos, charlas, coloquios, foros...) onde se traten temas de interese e se poñan en común as inquedanzas do colectivo que pon en práctica o deporte en idade escolar.

Utilizarase esta ferramenta para formar, difundir e fomentar os Xogos e deportes tradicionais ou populares de Galicia, patrimonio cultural a coidar.

XORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES SOBRE ORIENTACIÓN ESCOLAR.

A Federación Galega de Orientación oferta unha xornada de formación para profesores.

Máis información

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Galicia