Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Campeonatos gallegos Xogade

En este apartado se podrán descargar los medalleros de los Campeonatos Autonómicos de Xogade 2012-2013 en cada una de sus modalidades deportivas.
Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Galicia