Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Calendario Xogade

Fecha Jornada Sede Organización Categorías Observaciones
Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 99 63 63

Galicia