Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Campeonatos de España

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar del Consejo Superior de Deportes este año aún no han sido convocados.

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia