Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Campeonatos gallegos Xogade

CAMPEONATO GALLEGO DE CAMPO A TRAVÉS ACTIVIDAD DEPORTIVA ESCOLAR CURSO 2019 - 2020

Fecha: 15 de febrero de 2020

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia